Tạm quên 'Người âm phủ' đi bởi dân mạng lại sốt rần rần với 'Người trên trời' rồi kìa

Giải trí