Taeyang (Big Bang) quỳ gối chia tay fan, lên đường nhập ngũ

Giải trí