Sau thời gian dài 'ở ẩn', Linh Ka lại gây bão khi cover 'Người âm phủ'.

Giải trí