Sau nhiều lần 'phá hit' khiến người nghe sợ hãi, Diệu Nhi gây bất ngờ với khả năng rap 'siêu mượt'.

Giải trí