Sau một tuần phát hiện ung thư gan, diễn viên Nguyễn Hậu qua đời ở tuổi 65 ngay 29 Tết !!!

Giải trí