Sau khi Hương Tràm “đá xéo” việc đi hát của Chi Pu thì ...“Nhiều ca sĩ 5 bài thì bị đáp trả 4 bài hát nhép lại lớn tiếng chê Chi Pu”

  • Toàn Trần