Sắp nhận thưởng cao kỷ lục, Phan Văn Đức khẳng định- 'Toàn bộ tiền thưởng sẽ gửi cho mẹ'

  • Toàn Trần