Sân khấu xúc động đầu tiên của Gala WeChoice Awards 2017 lấy nước mắt hàng nghìn khán giả - Bé Bôm đánh đàn, Sơn Tùng hát “Remember Me”

  • Toàn Trần