Quang Hải, Duy Mạnh đi lễ chùa đầu năm cầu may mắn trong mùa giải mới

Giải trí