Quản lý nói về Hoa Vinh: 'Anh chàng này còn trẻ con lắm, chỉ biết hát và sống cực tình cảm'

Giải trí