Phiên bản cover cô gái 1m52 ...mà như đang đắp mộ cuộc tình.

  • Thanhly