Phía Nhã Phương lên tiếng trước thông tin chia tay Trường Giang, hẹn hò với Nhan Phúc Vinh !!!

Giải trí