PGS.TS Bùi Hiền "trình làng" bộ câu đối Tết bằng ngôn ngữ "Tiếw Việt" không nói nên lời !!!

Giải trí