Nữ ca sĩ Singapore qua tận phòng Noo Phước Thịnh để tặng đĩa và xin chụp hình

Giải trí