Nhật Kim Anh tìm đến tận nhà antifan khi bị tố ‘đập đá, chơi thuốc lắc, ngủ với tất cả đàn ông showbiz’.

  • Toàn Trần