Nhã Phương bịt khẩu trang kín mít, tránh né khi bị bắt gặp xuất hiện cùng Trường Giang !!!

Giải trí