Người phụ nữ bị băng trộm cướp giật dây chuyền 2 lần liên tiếp trong vài giây đồng hồ

  • Đinh Ngọc