Người bán hoa Tết nghẹn lòng kể chuyện bị ép giá ngày 30: Người tới mua hét lớn ‘Không bán thì hoa cũng đem đi vứt thùng rác mà thôi ’

  • Toàn Trần