Netizen Hàn phát sốt vì SinB (GFriend) như bị 'Jessica nhập' khi cover bản hit 'Mr.Mr'

  • Sang Sang