Một hành khách nữ đã khiến những người trên cùng chuyến bay BỊ SỐC khi thản nhiên PHƠI KHÔ QUẦN LÓT bằng quạt thông gió máy bay.

Giải trí