MC Quyền Linh vất vả vì màn tỏ tình của chàng trai nhút nhát, bị bạn nữ nghi ngờ giới tính -

Giải trí