Lóa mắt chứng kiến cảnh cả nghìn học sinh đồng diễn xếp hình 'chuẩn không cần chỉnh'

Giải trí