Lộ thêm clip chứng minh rõ ràng Trường Giang cũng có tình cảm với Nam Em.

Giải trí