Lâm Khánh Chi: 'Hương Giang Idol vô lễ và hỗn hào nên tôi không chơi'

Giải trí