Không thuộc lời, chủ nhân hit 'Người âm phủ' vẫn được yêu thích khi cover 'Chạm đáy nỗi đau'

Giải trí