Không phục khi thua cuộc, Á Hậu chuyển giới tức mình lao vào xâu xé, đẩy Hoa Hậu té sấp mặt khi vừa công bố kết quả.

Giải trí