Không phục khi thua cuộc, Á Hậu chuyển giới tức mình đẩy Hoa Hậu té sấp mặt

Giải trí