Không chịu theo kém Trường Giang, Việt Hương quyết tâm livestream tha thiết xin Mỹ Tâm đĩa có chữ ký.

Giải trí