Không chỉ thích sưu tầm, Đào Bá Lộc còn khoe khả năng may vá khéo đến con gái cũng ngưỡng mộ!

Giải trí