Khi sao nam Việt tu sửa nhan sắc, người lên hàng "nam thần", người nhìn vô thật khác lạ, không thể nhận ra.

Giải trí