Hương Giang cúi chào và cảm ơn từng người ở hậu trường sau phút đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018

Giải trí