Hot girl - hot boy Việt: Trang Cherry trổ tài diễn sâu khi cover 'Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn'

Giải trí