Hot girl - hot boy Việt: BB Trần bị Hải Triều tát 'sấp mặt' trong trào lưu 'Halu Halu'

Giải trí