Hoa Vinh nói về tin đồn hét giá catse 60 triệu/show: 'Thuận mua vừa bán'

Giải trí