Hồ Xuân Hương đòi quất Sơn Tùng MTP sau khi xịt nước hoa chống hôi nách.

Giải trí