Hồ Ngọc Hà than thở vì tin đồn -gặp ai cũng yêu-, ẩn ý nói Kim Lý chảnh hơn mình

Giải trí