Hết Duy Pinky rồi đến Công Phượng bất ngờ tặng son cho Mỹ Tâm trên sân khấu cực đáng yêu !!!

  • Toàn Trần