Hari Won 'phang thẳng' mặt Trấn Thành: 'Tiền của anh là của em nên đừng hèn hạ, biện minh và cãi vợ'

Giải trí