Full-Clip Mỹ Tâm lên nhận giải thay Hương Tràm cực lầy lội và phát ngôn một câu gây bão.

Giải trí