Được Mỹ Tâm nựng má, Jun Vũ thú nhận vẫn còn 'sướng đến hôm sau'

Giải trí