Đức Phúc rơi nước mắt khi nhắc lại chuyện phải bán chó để trả nợ, Hòa Minzy kêu gọi tìm kiếm "cực lầy"!

Giải trí