Đức Chinh lo 'quẩy' cùng Mỹ Tâm và 'cô dâu' Bùi Tiến Dũng đã bị Nguyên Vũ dắt đi !!!

Giải trí