Du khách phát hoảng khi bị nhà hàng Đà Nẵng đưa hóa đơn chữ Trung Quốc, -chặt chém- hơn chục triệu cho 1 bữa ăn

  • Toàn Trần