Đông Nhi hài hước kể lại vụ rơi điện thoại xuống biển, trách hải cẩu chỉ biết đứng nhìn mà không giúp

Giải trí