Đi quân ngũ phải chất như G-Dragon: "quẩy" FXXK IT với 500 anh em chiến sĩ

Giải trí