Đây là những tên trộm 'có tâm' nhất quả đất.

Giải trí