Đang biểu diễn, Phi Nhung bị khán giả nhào lên sân khấu giựt mic và xéo rách áo.

Giải trí