Đăk Lăk: Thanh niên đốt rác đốt luôn cột điện, cả làng xúm lại quay clip đăng lên mạng

Giải trí