Cười không nhặt được với cách xử lý bá đạo của những ca sĩ Việt khi quên lời bài hát.

Giải trí