Clip: Tiêu Châu Như Quỳnh tiến về thảm đỏ VIFW 2018 trong hình tượng nàng tiên cá mắc cạn.

Giải trí